Tutustu päiväkotiimme

Päiväkotimme oppimisympäristö ja lähialueet ovat mitä parhaimmat päiväkodin toimintaan.
Lue lisää ja tutustu!

Ammattitaitoinen henkilökunta

Päiväkotimme henkilökunta on kokenutta, koulutettua ja ammattitaitoista. Panostamme henkilöstömme osaamiseen. 

Lue lisää!

Päiväkotimme toiminta

Kantavana ajatuksena toiminnassamme on, että lapset tutustuvat jo ennen koulun alkamista englannin kieleen. 

Lue lisää toiminnastamme!

English playschool – Englantipainoitteinen päiväkoti

Päiväkodissamme annetaan opetusta lapsille myös vieraalla kielellä. Idea englannin kielen käytöstä opetuksessa on lähtöisin vanhempien toiveista. Kantavana ajatuksena on, että lapset tutustuvat jo ennen koulun alkamista englannin kieleen ja kielisuihkuryhmässä noudatamme varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelmaa ottaen huomioon englannin kielen. Englanninkielinen opetus on tarkoitettu yli kolmivuotiaille.

Vuorovaikutusta ja ilmaisua

Vieraan kielen omaksumista sekä vuorovaikutukseen ja ilmaisuun rohkaisemista tuemme asioiden selkeällä konkretisoinnilla, eleiden ja ääntenpainojen korostuneella käytöllä, loruilla ja lauluilla. Toimintamme rakentuu lasten kokemusmaailmaan kiinteästi liittyvien teemojen perustalle, jolloin lapsen on helpompi kokonaisuuksien kautta lähestyä uusia käsitteitä. Tiedotamme vanhemmille, mitä ajankohtaisia teemoja ja asioita olemme käsitelleet.

Lapsilla on oikeus puhua aikuisille omalla äidinkielellään sekä saada opetusta myös sillä. Siksi käytämme usein opetustilanteissa molempia kieliä. Koska päiväkodissamme ei käytetä englantia kielikylpymetodien tavoin, ei vanhemmille ole asetettu paineita suomen kielen kehittymisestä huolehtimisen suhteen.

Vanhemmat

Mahdollisimman avoimeen ja lasta kaikin puolin tukevaan oppimisympäristöön kuuluu lapsen koko perhe. Tavatessamme vanhemmat päivittäin kerromme lapsen päivästä ja haluamme, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa lapsensa arkeen myös päiväkodissa. Vanhemmilla on myös erinomainen mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin toimintaan vanhemmista koostuvan hallituksen jäsenenä.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 1Jaa

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Päiväkoti Northern Lights Playschool
Pappilantie 52
96300 Rovaniemi

Y-tunnus: 10763589
Puh: 044 342 1381

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Päiväkoti Northern Lights Playschool:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.