English playschool – Englantipainoitteinen päiväkoti

Päiväkodissamme annetaan opetusta lapsille myös vieraalla kielellä. Idea englannin kielen käytöstä opetuksessa on lähtöisin vanhempien toiveista. Kantavana ajatuksena on, että lapset tutustuvat jo ennen koulun alkamista englannin kieleen ja kielisuihkuryhmässä noudatamme varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelmaa ottaen huomioon englannin kielen. Englanninkielinen opetus on tarkoitettu yli kolmivuotiaille.

Vuorovaikutusta ja ilmaisua

Vieraan kielen omaksumista sekä vuorovaikutukseen ja ilmaisuun rohkaisemista tuemme asioiden selkeällä konkretisoinnilla, eleiden ja ääntenpainojen korostuneella käytöllä, loruilla ja lauluilla. Toimintamme rakentuu lasten kokemusmaailmaan kiinteästi liittyvien teemojen perustalle, jolloin lapsen on helpompi kokonaisuuksien kautta lähestyä uusia käsitteitä. Tiedotamme vanhemmille, mitä ajankohtaisia teemoja ja asioita olemme käsitelleet.

Lapsilla on oikeus puhua aikuisille omalla äidinkielellään sekä saada opetusta myös sillä. Siksi käytämme usein opetustilanteissa molempia kieliä. Koska päiväkodissamme ei käytetä englantia kielikylpymetodien tavoin, ei vanhemmille ole asetettu paineita suomen kielen kehittymisestä huolehtimisen suhteen.

Vanhemmat

Mahdollisimman avoimeen ja lasta kaikin puolin tukevaan oppimisympäristöön kuuluu lapsen koko perhe. Tavatessamme vanhemmat päivittäin kerromme lapsen päivästä ja haluamme, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa lapsensa arkeen myös päiväkodissa. Vanhemmilla on myös erinomainen mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin toimintaan vanhemmista koostuvan hallituksen jäsenenä.

Kerro meistä kavereillesi

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Olemme Osumassa:

  • Osuma.fi